Pestis-szobor


Ismertető

Hegykőn találjuk az ország egyik legszebb barokk pestis emlékművét. A szőlőindával befuttatott oszlop tetején madonna ül. Enyhén lehajtott fejjel, mosolyogva figyeli kisgyermekét.

Az oszlop lábánál Szent Rozália fekszik egy barlangban. Kétoldalt Szent Sebestyén és Szent Rókus áll. Szent Rókus hullámzóan redőzött zarándok öltözetben látható, míg Szent Sebestyént finom mozdulatokkal ábrázolták.

1711-ben pestisjárvány tizedelte meg a lakosságot. A sok halott láttán a hegykőiek fogadalmat tettek, hogy a pusztító járvány elmúltával szobrot állítanak. A szobor alapzatán a következő írás olvasható:

"Ezt a boldogságos szűz képet
az pestis ellen ipitettúk
hogy az Úr isten
eltávoztatván rulunk
kiert az istennek s(zent) neve örökin dicsirtessik
S: M: K: I:
(Bioczis Pál H(egykő))"

Az oszlop lábánál megörökített három szent különböző korban élt, történetük mégis összekapcsolódik.

Szent Rozália

Nemesi családból származott. Házassága előtt egy látomás hatására úgy döntött, hogy a szerzetesi életformát választja. A remete lány egy sziklákkal körülvett piciny barlangban húzódott meg. 12 évet töltött itt teljes magányban. 1160-ban 35 éves korában halt meg a barlangban. Senki nem volt mellette, senki nem temette el. A barlangban lecsepegő meszet tartalmazó víz körülvette a testét. Mint egy kagylóhéj, bevonta, és megkövesedve őrizte, míg meg nem találták. Szent Rozália tisztelete hamar elterjedt a nép körében. Jelenései és csodái a pestisjárvánnyal kapcsolatosak. A szent holttestének megtalálásával egy időben, 1624-ben szűnt meg a hatalmas pestisjárvány Palermóban.

Szent Sebestyén

A római császári gárda tisztje volt. Diocletianus és Maximianus császár közvetlen környezetében szolgált. Sebestyén egyszerre volt császári tiszt és hűséges keresztény, aki bátran védte a hitet. Bajtársait el akarta vezetni a hithez, és bátorította a fogságban sínylődő keresztényeket. Végül maga Sebestyén is a császári törvényszék elé került, és a hite miatt halálra ítélték. Kinn a szabad mezőn egy karóhoz kötözték, hogy a katonák halálra nyilazzák. Amikor már halottnak hitték, otthagyták. Egy jámbor római özvegy a házába fogadta, és a súlyos sebesültet addig ápolta, amíg fel nem épült. Amikor Sebestyén ismét megjelent az emberek között, úgy fogadták, mint aki holtából támadt fel.

Sebestyén a legnépszerűbb szentek közé tartozik. Mint segítő szenthez fordultak hozzá pestis, és más - embereket és állatokat pusztító - járvány idején.

Szent Rókus

Dél-Franciaországban született. Anyja különleges sorsot jósolt neki, mert a fiú mellén apró kereszt lakú jelet látott. Rókus 20 éves volt, amikor szülei meghaltak. Pénzre váltotta örökségét, majd a pénzt a szegényeknek és a kórházaknak ajándékozta. Rómába zarándokolt és ápolta a pestisbetegeket. A kórházban ő maga is megkapta a pestit. Hogy másokat ne fertőzzön meg, a város melletti erdőbe húzódott. A legenda szerint egy kiskutya látta el élelemmel, és egy égből alászállt angyal takarta be sebeit. Miután felgyógyult, visszatért szülővárosába. Itt kémkedéssel vádolták és börtönbe zárták. 5 évi raboskodás után halt meg 1327-ben.

Rókus halála után vált híressé. 1411-ben, amikor Konstanzban felütötte a fejét a pestis, egy szerzetes javaslatára végighordozták a képmását az utcákon. A dühöngő járvány olyan hirtelen szűnt meg, mint ahogy támadt. Szent Rókus nevét így ismerte meg a keresztény világ. Azóta sok ház homlokzatára kerültek fel a következő betűk:

V.S.R. (Vive Saint Roche- Éljen Szent Rókus!) A ház lakói szerint ez a felirat oltalmazza őket a pestistől. Szent Rókust a pestisből gyógyulók védőszentjeként tisztelik.


Kapcsolódó oldalak

Amit mindenképp látni kell Hegykőn

A legfontosabb látnivalók Hegykőn


Hegykő környéki települések

A régió további látnivalókban gazdag városai, falvai