Szent Mihály római katolikus templom


Ismertető

Hegykő régi temploma már az 1630-as években állt. A bolthajtásos, gótikus épületnek egy oltára volt, szószékét kőből faragták. Tornyot és sekrestyét nem építettek hozzá. Valószínűleg a mostani templom mögötti területen állt. Mivel ott nagyon vizenyős volt a talaj, a régi templomot elbontották, és 1904-ben Széchényi Miklós püspök jóváhagyásával megkezdődött az új templom építése.

A neoromán épület Schiller János építész tervei alapján készült. Nem a lebontott régi templom helyére emelték, hanem előre hozták a házsor vonalába. A település központi terén álló háromhajós templom tornyát 1931-ben magasabbra emelték. A toronyban három harang lakik: a Szent Anna-harang, a Szent Mihály-harang és a lélekharang. A harangokat Seltenhofer Frigyes fiai és Szlezák Ráfáel öntötték.

A templom freskóit 1956-ban festette Prokop Péter pap-festőművész. Ő készítette 20 évvel később a kereszt stáció képeit is. A szentély közepén Szent Mihály arkangyalt festette meg, aki legyőzi a Sátánt. A baloldali mellékoltár felett a Világ Királynője széttapossa a kígyó fejét. A kép érdekessége, hogy alul hegykői falurészletet örökített meg a művész.

A főoltár és a szószék fertőrákosi kőből készült a soproni Mechle-műhelyben. A mellékoltárokat a soproni Abperl Gusztáv faragta fából 1908-ban. A templom színes ólomüveg ablakait Árkayné Sztehlo Lili készítette 1957-ben. Napos időben csodálatos látványt nyújtanak a szentek képét megörökítő karcsú boltíves ablakok.

A templom berendezése az 1900-as évek elejéről való. A régi templomból 2 faszobor maradt meg: a népies barokk Madonna, és az Ég Királynője.

A templom orgonáját Fittler Sándor építette 1927-ben. Szakács István építette át 1980-ban.

2004-ben a templom építésének 100. évfordulóján az épületet teljesen felújították. A munkálatok során a templom keleti főfala alatt egy téglából épített kút került elő. A kút már az új templom építésekor is ott volt, tudatosan építették azt rá. Ezt onnan tudjuk, mert a templom főfalát a kút felett boltívvel hidalták át. A kút jelenlétére többféle magyarázat adódik:

  • Összegyűjti a talajvizet a templom alatt.
  • Szakrális jelentése van a kútnak, illetve a kút vizének.
  • A jelenlegi templom mögött volt a régi templom. A kút a régi templomhoz tartozott, vagy a község kútja volt.

A kutat kovácsoltvas ráccsal fedték be. A templom oldalán tábla is jelzi a helyét.


Kapcsolódó oldalak

Amit mindenképp látni kell Hegykőn

A legfontosabb látnivalók Hegykőn


Hegykő környéki települések

A régió további látnivalókban gazdag városai, falvai