Piéta-szobor


Ismertető

Egy fenyőfákkal szegélyezett kis ligetben húzódik meg a Piéta, a Kossuth utca Fertőszéplak felöli végén. Az 1707-ben emelt barokk szobor Hegykő út menti kőemlékei közül a legrégebbi. Nem tudjuk, hogy ki állította. A 4 méter magas pillér tetején Szűz Mária ül, ölében a keresztről levett halott Jézust tartja.

A Szűzanya 7 fájdalma az evangélium szerint:

  • Simeon szavaira emlékezik.
  • Menekülnek Egyiptomba.
  • Nem találja a 12 éves Jézust.
  • Mária ott áll a keresztfa alatt.
  • Találkozik a keresztvivő Jézussal.
  • Fia keresztről való levétele.
  • Halott fia ölben való megpihenése.

A talapzaton az INRI (Iesus Nasarenus Rex Iudeorum) felirat olvasható, amelynek jelentése: a Názáreti Jézus a zsidók királya. A négyszögletes pillér három oldalán Krisztus kínvallatásának eszközeit faragták kőbe.

A hagyományos húsvéti Krisztuskeresés harmadik állomása a Piéta volt.

A Krisztuskeresés a húsvéti misztériumjátékokból született népszokás. Szentírási alapja a Jézus sírját üresen találó és ezért Jézust kereső három Mária története.

Húsvét vasárnap hajnalán a hegykői templom bejáratánál gyülekezett a falu apraja-nagyja a körmenetre. Könyörögtek a bűnösök megtéréséért, a károk távolmaradásáért és a jó termésért. Énekelve indultak el a Kőfeszülethez. Mindegyik állomásnál imádságot mondtak . A Krisztuskeresés a falu határában álló Piéta szobornál folytatódott. Az utolsó állomásnál, a temetőben levő nagy keresztnél lelték meg a föltámadt Krisztus szobormását, és diadalmenetben vitték vissza a templomba.


Kapcsolódó oldalak

Amit mindenképp látni kell Hegykőn

A legfontosabb látnivalók Hegykőn


Hegykő környéki települések

A régió további látnivalókban gazdag városai, falvai